Sesja DELF JUNIOR czerwiec 2017

SESJA DELF JUNIOR CZERWIEC 2017 pod patronatem Instytutu Francuskiego w Warszawie

Miejsce zdawania egzaminu: III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Koordynatorka sesji DELF w III LO: p. Małgorzata Mazur

 

9 czerwca 2017 (piątek) - egzamin ustny

Egzaminatorzy: p. Lidia Lesisz, p. Hacène Kebbas

Harmonogram:

A1

 1. Martyna Wieteska 15.00

A2

 1. Natalia Pipczyńska 15.10
 2. Katarzyna Prokopczuk 15.20
 3. Zuzanna Czerwonka 15.30

B1

 1. Wiktoria Wojtas 15.40
 2. Patrycja Salak 15.55
 3. Martyna Socha 16.10

B2

 1. Jakub Wieczorek 16.25
 2. Jagoda Sobolewska 16.45
 3. Helena Źródłowska 17.05

 

10 czerwca 2017 godz. 9.00 (sobota) - egzamin pisemny

Czas trwania egzaminu:

A1- 1godz. 20 min
A2- 1 godz. 40 min
B1- 1 godz. 45 min
B2- 2 godz. 30 min

 

10 czerwca 2017 - od 10.45 - egzamin ustny

Egzaminatorzy: p. Elżbieta Halama, p. Małgorzata Mazur

Harmonogram:

B1

 1. Natalia Behounek 11.30

A2

 1. Aleksandra Grudziecka 11.45
 2. Wiktoria Tkaczyk 11.55

 

Egzaminatorzy: p. Lidia Lesisz, p. Hacène Kebbas)

Harmonogram:

A2

 1. Natalia Maria Imbor 10.45
 2. Oskar Kot 10.55
 3. Marta Kunecka 11.05
 4. Weronika Słomka 11.15

B1

 1. Wojciech Gajewski 11.30
 2. Julia Klonowska 11.45
 3. Monika Nowakowska 12.00
 4. Dorota Pajączek 12.15

 

10 czerwca prosimy o przybycie na egzamin o 8.45 z legitymacją bądź dowodem osobistym.

Sale egzaminacyjne będą podane przy wejściu do szkoły w dniu zdawania egzaminu.