DELF

Ośrodek  Egzaminacyjny DELF w III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Umowa  w sprawie przeprowadzenia egzaminów DELF Junior A1-B1 szkole partnerskiej została zawarta dniu  4 maja 2015 roku pomiędzy Instytutem Francuskim w Polsce, z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu p. Stanislasa Pierret a III Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, p. Danutę Sawicką.

Przedstawicielami projektu powołanymi do kontaktów we wszystkich sprawach bieżących są:

ze strony Instytutu Francuskiego w Polsce:

 - p. Nathalie Kounovsky, Dyrektor kursów,

 - p. François Richerme, Attaché ds. nauczania języka francuskiego, krajowy koordynator egzaminów DELF / DALF w Polsce,

ze strony III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego:

 - p. Małgorzata Mazur, nauczyciel języka francuskiego, koordynator DELF Junior z ramienia szkoły.

Zdanie egzaminu DELF upoważnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego znajomość języka francuskiego, wystawianego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za stronę pedagogiczną i organizacyjną DELF odpowiada Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych (CIEP), będący agendą francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyplom DELF jest uznawany na całym świecie i ważny do końca życia. Poza tym, że daje osobistą satysfakcję, jest urzędowym zaświadczeniem o posiadanych umiejętnościach językowych, które można okazać na francuskojęzycznej uczelni lub przyszłemu pracodawcy.

Egzamin DELF ocenia zdolność porozumiewania się w mowie i w piśmie z osobami francuskojęzycznymi. Składa się z dwóch części. Część wspólna  dla wszystkich zdających sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz redagowania wypowiedzi pisemnej. Część indywidualna to wypowiedź ustna, podczas której zdający rozmawia z egzaminatorem. Treść zadań egzaminacyjnych uwzględnia styl życia młodzieży i nawiązuje do jej zainteresowań. Poruszane tematy są bliskie młodemu człowiekowi, dotyczą rodziny, przyjaciół, szkoły i sposobów spędzania czasu wolnego. Każda z części oceniana jest maksymalnie na 25 punktów. Uzyskanie minimum 50 punktów oznacza uzyskanie dyplomu DELF.

Wszelkich informacji na temat egzaminu udzieli koordynator DELF Ośrodka Egzaminacyjnego w III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, nauczycielka języka francuskiego, p. Małgorzata Mazur.

 

Sesja DELF Scolaire Maj / Czerwiec 2021

SESJA DELF SCOLAIRE MAJ/CZERWIEC 2021

Terminarz:

 • Zapisy od 22 lutego do 23 kwietnia 2021 r.
 • Egzamin pisemny: w sobotę 29 maja 2021 r. o godz. 9.00.
 • Egzamin ustny: w sobotę 29 maja 2021 r. po egzaminie pisemnym.
 • Potwierdzenie wyników przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Instytucie Francuskim w Warszawie: 10 czerwca 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 14 czerwca 2021 r.
 • Przesłanie dyplomów do szkoły: w październiku 2021 r.

 

* Dotyczy oddziałów dwujęzycznych

** Dotyczy uczniów III LO w Radomiu

*** Dotyczy pozostałych uczniów Radomia i Regionu Radomskiego

 

Dane potrzebne do zapisu:

 • Imię i nazwisko
 • Data i miejsce urodzenia (kraj, miasto)
 • Narodowość
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres mail
 • Przystępowałem już / nie przystępowałem jeszcze do egzaminu DELF

 

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora Ośrodka Egzaminacyjnego DELF
przy III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, p. Małgorzaty Mazur,
bądź przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opłata za egzamin DELF

Wpłat za egzamin prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców III LO:

PEKAO SA II O/Radom

36124032591111000030031308

Tytułem: Opłata za egzamin DELF poziom .................  imię i nazwisko kandydata.

 

Sesja DELF Junior Czerwiec 2020

SESJA DELF JUNIOR CZERWIEC 2020

Terminarz

 • Zapisy od 16 marca do 24 kwietnia 2020 r.
 • Egzamin pisemny: w sobotę 6 czerwca 2020 r. o godz. 9.00.
 • Egzamin ustny: w sobotę 6 czerwca 2020 r. po egzaminie pisemnym.
 • Potwierdzenie wyników: 22 czerwca 2020 r.
 • Przesłanie dyplomów do szkoły: w październiku 2020 r.
 • Wręczenie dyplomów: w listopadzie 2020 r.

 

* Dotyczy oddziałów dwujęzycznych

** Dotyczy uczniów III LO w Radomiu

*** Dotyczy pozostałych uczniów Radomia i Regionu Radomskiego

 

Dane potrzebne do zapisu:

 • Imię i nazwisko
 • Data i miejsce urodzenia (kraj, miasto)
 • Narodowość
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres mail
 • Przystępowałem już / nie przystępowałem jeszcze do egzaminu DELF

 

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora Ośrodka Egzaminacyjnego DELF
przy III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, p. Małgorzaty Mazur,
bądź przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opłata za egzamin DELF

Wpłat za egzamin prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców III LO:

PEKAO SA II O/Radom

36124032591111000030031308

Tytułem: Opłata za egzamin DELF poziom.................  imię i nazwisko kandydata.

 

Bonne chance :)

 

Wyniki egzaminu DELF Scolaire

WYNIKI EGZAMINU DELF Scolaire

Session Juin 2019

Niveau A1

 

Niveau A2

 

Niveau B1

 

Sesja DELF Junior Czerwiec 2019

SESJA DELF JUNIOR CZERWIEC 2019

Terminarz

 • Zapisy od 18 marca do 30 kwietnia 2019 r.
 • Egzamin pisemny: w sobotę 1 czerwca 2019 r. o godz. 9.00.
 • Egzamin ustny: w piątek 31 maja i w sobotę 1 czerwca 2019 r. po egzaminie pisemnym.
 • Potwierdzenie wyników: w piątek 14 czerwca 2019 r.
 • Przesłanie dyplomów do szkoły: w październiku 2019 r.
 • Wręczenie dyplomów: w listopadzie 2019 r.

 

Cennik (w złotych)

** Dotyczy uczniów III LO w Radomiu

* Dotyczy pozostałych uczniów Radomia i Regionu Radomskiego

 

Dane potrzebne przy zapisie:

 • Imię i nazwisko
 • Data i miejsce urodzenia (kraj, miasto)
 • Narodowość
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres mail
 • Przystępowałem już / nie przystępowałem jeszcze do egzaminu DELF

 

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora Ośrodka Egzaminacyjnego DELF
przy III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, p. Małgorzaty Mazur,
bądź przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opłata za egzamin DELF

Wpłat na egzamin prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców III LO:

PEKAO SA II O/Radom

36124032591111000030031308

Tytułem: Opłata za egzamin DELF poziom.................  Imię i nazwisko kandydata.

 

Bonne Chance :)

 

Sesja DELF Junior Czerwiec 2018

Sesja DELF Junior
czerwiec 2018
w III LO im. płk. D. Czachowskiego w Radomiu
pod patronatem Instytutu Francuskiego w Warszawie
Koordynator: Małgorzata Mazur

Harmonogram egzaminów

Egzamin ustny

8 czerwca (piątek), sala 102

(sala przygotowań - s. 105)

Zuzanna Nita 16.00 – A2
Zofia Nita 16.10 - A2
Maria Małysa 16. 20 - A2
Olga Sołtykiewicz 16.30 - A2
Natalia Kuś 16.40 - A2
Ilona Kwas 16.50 – A2
Katarzyna Prokopczuk 17.00 – B1
Natalia Pipczyńska 17.15 – B1
Tomasz Gawęcki 17.30 – B1
Aleksandra Kalicińska 17.45 – A2

9 czerwca (sobota)

sala 105

9.20 – Maja Karasińska A1

Sala 102 (sala przygotowań - s.108)

10.50 – Julia Orzeł A2
11.00 – Klaudia Firsiuk B1
11.15 – Filip Górski B1
11.30 – Kamila Szczęsna A2
11.40 – Piotr Gałecki A2

Egzamin pisemny

9 czerwca 2018, godz. 9.00

Prosimy o przybycie na egzamin o 8.40 z legitymacją szkolną bądź dowodem osobistym

A1 - sala 105
A2 - sala 102
B1 - sala 108

Czas trwania egzaminu

A1 - 1h20
A2 - 1h40
B1 - 1h45

Bonne chance :)

 

Sesja DELF scolaire Czerwiec 2018

Terminarz

 • Zapisy od 19 marca do 9 maja 2018 r.
 • Egzamin pisemny: w sobotę 9 czerwca 2018 r. o godz. 9.00.
 • Egzamin ustny: w piątek 8 czerwca i w sobotę 9 czerwca 2018 r. po egzaminie pisemnym.
 • Potwierdzenie wyników: w piątek 23 czerwca 2018 r.
 • Wręczenie dyplomów: w listopadzie 2018 r.

 

Cennik (w złotych)

** Dotyczy uczniów III LO w Radomiu

* Dotyczy pozostałych uczniów Radomia i Regionu Radomskiego

 

Dane potrzebne przy zapisie:

 • Imię i nazwisko
 • Data i miejsce urodzenia (kraj, miasto)
 • Narodowość
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres mail
 • Przystępowałem już /nie przystępowałem jeszcze do egzaminu DELF

 

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora Ośrodka Egzaminacyjnego DELF
przy III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, p. Małgorzaty Mazur,
bądź przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opłata za egzamin DELF

Wpłat na egzamin prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców III LO:

PEKAO SA II O/Radom

36124032591111000030031308

Tytułem: Opłata za egzamin DELF poziom.................  Imię i nazwisko kandydata.

 

Bonne Chance :)

 

 

Wyniki egzaminu DELF - Sesja Czerwiec 2017

WYNIKI EGZAMINU DELF SESJA: CZERWIEC 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

COMMISSION NATIONALE DU D.E.L.F. ET DU D.A.L.F.

Pays : Pologne

Centre d’examen : Varsovie

Lieu de passation : Radom

ANNEE 2017 - Session 2017-03/06-S

 

NIVEAU B2

 

NIVEAU B1

 

NIVEAU A2

 

NIVEAU A1

 

Félicitations et bonnes vacances! :)

 

Sesja DELF JUNIOR czerwiec 2017

SESJA DELF JUNIOR CZERWIEC 2017 pod patronatem Instytutu Francuskiego w Warszawie

Miejsce zdawania egzaminu: III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Koordynatorka sesji DELF w III LO: p. Małgorzata Mazur

 

9 czerwca 2017 (piątek) - egzamin ustny

Egzaminatorzy: p. Lidia Lesisz, p. Hacène Kebbas

Harmonogram:

A1

 1. Martyna Wieteska 15.00

A2

 1. Natalia Pipczyńska 15.10
 2. Katarzyna Prokopczuk 15.20
 3. Zuzanna Czerwonka 15.30

B1

 1. Wiktoria Wojtas 15.40
 2. Patrycja Salak 15.55
 3. Martyna Socha 16.10

B2

 1. Jakub Wieczorek 16.25
 2. Jagoda Sobolewska 16.45
 3. Helena Źródłowska 17.05

 

10 czerwca 2017 godz. 9.00 (sobota) - egzamin pisemny

Czas trwania egzaminu:

A1- 1godz. 20 min
A2- 1 godz. 40 min
B1- 1 godz. 45 min
B2- 2 godz. 30 min

 

10 czerwca 2017 - od 10.45 - egzamin ustny

Egzaminatorzy: p. Elżbieta Halama, p. Małgorzata Mazur

Harmonogram:

B1

 1. Natalia Behounek 11.30

A2

 1. Aleksandra Grudziecka 11.45
 2. Wiktoria Tkaczyk 11.55

 

Egzaminatorzy: p. Lidia Lesisz, p. Hacène Kebbas)

Harmonogram:

A2

 1. Natalia Maria Imbor 10.45
 2. Oskar Kot 10.55
 3. Marta Kunecka 11.05
 4. Weronika Słomka 11.15

B1

 1. Wojciech Gajewski 11.30
 2. Julia Klonowska 11.45
 3. Monika Nowakowska 12.00
 4. Dorota Pajączek 12.15

 

10 czerwca prosimy o przybycie na egzamin o 8.45 z legitymacją bądź dowodem osobistym.

Sale egzaminacyjne będą podane przy wejściu do szkoły w dniu zdawania egzaminu.

 

Sesja DELF scolaire Czerwiec 2017

 

Terminarz

 • Zapisy od 20 marca do 21 kwietnia 2017 r.
 • Egzamin pisemny: sobota 10 czerwca 2017 r.
 • Egzamin ustny: od soboty 14 czerwca do środy 14 czerwca 2017 r.
 • Wyniki: piątek 23 czerwca 2017 r.
 • Wręczenie dyplomów: październik 2017 r.

 

Cennik (w złotych)

 Dane potrzebne przy zapisie:

 • Imię i nazwisko
 • Data i miejsce urodzenia ( kraj, miasto)
 • Narodowość
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres mail
 • Przystępowałem już /nie przystępowałem jeszcze do egzaminu DELF

 

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora Ośrodka Egzaminacyjnego DELF przy III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, p. Małgorzaty Mazur, bądź przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opłata za egzamin DELF 

Wpłat na egzamin prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców III LO:

 PEKAO SA II O/Radom

36124032591111000030031308

Tytułem: Opłata za egzamin DELF poziom.................  Imię i nazwisko kandydata.

 

 

Wyniki egzaminu DELF - czerwiec 2016

Wyniki Egzaminu DELF Junior - Sesja 11.06.2016

Poniżej zostały zamieszczone wyniki egzaminu. Aby je odczytać, należy odnaleźć w tym zestawieniu swój kod kandydata.

Gratulujemy wyników. :)

Czytaj więcej: Wyniki egzaminu DELF - czerwiec 2016

Wyniki egzaminu DELF

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu DELF na poziomach A 2 i B 1, przeszli próbę pomyślnie i otrzymają dyplomy potwierdzające znajomość języka francuskiego wydane przez CIEP (Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych), który jest agendą Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pierwsza sesja DELF w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym przebiegła pozytywnie. Oby tak dalej. :)

Sesja DELF junior w czerwcu 2016

Ważne informacje dotyczące sesji DELF junior w czerwcu 2016

Terminy:

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 13 maja 2016.

W zgłoszeniu należy podać:

- imię, nazwisko
- przystępowałem już do egzaminu DELF  (tak/nie)
- kraj i miasto urodzenia
- narodowość
- adres
- telefon
- mail

 

Zgłoszenia prosimy  kierować  bezpośrednio do koordynatora  Ośrodka  Egzaminacyjnego DELF
przy III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, p. Małgorzaty Mazur,
bądź przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

11 czerwca między 8.00 a 9.00 - egzamin pisemny, od 11.00 - egzamin ustny.

Od 21 czerwca – ogłoszenie wyników na stronie: http://institutfrancais.pl/varsovie/

Październik 2016 - wręczenie dyplomów.

 

Cennik:

 

Wpłaty prosimy dokonywać do 13 maja 2016 do p. Małgorzaty Mazur bądź do sekretariatu
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.