Pourquoi cela vaut la peine de lire? Et pourquoi pas en français? / Dlaczego warto czytać? A może po francusku?

Par Julia Suwalska

 

 

Tekst: Julia Suwalska

 

Pourquoi cela vaut la peine de lire?
Et pourquoi pas en français?

 

Dlaczego warto czytać?
A może po francusku?

Les livres nous accompagnent depuis des siècles. La lecture est maintenant monnaie courante et nous lisons non seulement des livres, mais aussi des journaux, des publicités, des articles et même des commentaires sur YouTube ou des sous-titres des films. Tout le monde a l’occasion de lire chaque jour. Et pourquoi cela vaut la peine de lire?

 

Książki towarzyszą człowiekowi od dawna. Czytanie jest teraz bardzo na czasie. Czytamy nie tylko książki, ale też gazety, reklamy, artykuły, jak również komentarze na YouTube czy napisy pod filmem. Każdy ma okazję czytać codziennie. Ale dlaczego warto to robić?

Czytaj więcej: Pourquoi cela vaut la peine de lire? Et pourquoi pas en français? / Dlaczego warto czytać? A może...

Francuski na ulicach Radomia / Le français dans les rues de Radom

Tekst:  Wiktoria Pietrzyk  i Zofia Kalbarczyk

 

 

Par Wiktoria Pietrzyk et Zofia Kalbarczyk

 

Francuski na ulicach Radomia

 

Le français dans les rues de Radom

Czym tak właściwie jest czytanie? Jest to ważna umiejętność, która umożliwia każdemu człowiekowi poszerzanie wiedzy, rozwijanie wyobraźni, budowanie poczucia własnej wartości, ale także stanowi  świetną rozrywkę i sposób na zrelaksowanie się, odejście od codziennych obowiązków.

 

Qu'est-ce que c’est exactement la lecture? C'est une compétence importante qui  permet à chaque personne d'élargir ses connaissances, de développer son imagination, de renforcer  l’estime de soi, mais aussi, c’est  un excellent moyen de se détendre, de prendre une pause entre les tâches quotidiennes.

Czytaj więcej: Francuski na ulicach Radomia / Le français dans les rues de Radom

"Pas son genre". Critique du film / "Niedobrani". Recenzja filmu

Par Jagoda Sobolewska

classe 3 c

 

Jagoda Sobolewska

klasa 3C

Pas son genre. Critique du film

 

Niedobrani. Recenzja filmu

L’amour, c’est un sujet très difficile, car il concerne la sphère la plus délicate des sentiments humains. Lucas Belvaux, le réalisateur de Pas son genre, fait face à ce problème. Son film présente un portrait psychologique de deux personnes qui viennent des mondes différents.

 

Miłość, to bardzo trudny temat, ponieważ dotyczy najbardziej delikatnej sfery uczuć człowieka. Lucas Belvaux, reżyser Niedobranych, stawił czoła temu problemowi. Jego film przedstawia ciekawy portret psychologiczny dwojga ludzi, którzy pochodzą z różnych światów.

Clément Le Guern, le professeur de philosophie, a obtenu un travail dans une petite ville, mais il n’est pas content, parce qu’il aime sa vie à Paris qui offre beaucoup d'attractions culturelles. Dans le nouvel endroit, il a rencontré une femme formidable qui lui a donné une forte affection. Ils passent ensemble des moments agréables, mais leurs plans pour l'avenir les partagent.

 

Clément Le Guern, nauczyciel filozofii, dostał pracę w małym miasteczku, lecz nie jest z tego zadowolony, ponieważ uwielbia życie w Paryżu, który oferuje mnóstwo kulturalnych atrakcji. W nowym miejscu spotkał wspaniałą kobietę, która obdarzyła go silnym uczuciem. Razem spędzają miłe chwile, lecz dzielą ich plany na przyszłość.

Czytaj więcej: "Pas son genre". Critique du film / "Niedobrani". Recenzja filmu

Film "Niedobrani" / Le film "Pas son genre"

Tekst: Karolina Deja

 

Par Karolina Deja

klasa 1 c

 

classe 1 c

Film "Niedobrani"

 

Le film "Pas son genre"

Premiera filmu "Niedobrani" miała miejsce 30 kwietnia 2014 roku. Jego reżyserem jest Lucas Belvaux. Oto jego aktorzy: Émilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake, Charlotte Talpaert, Anne Coesens.

 

La première du film "Pas son genre" a lieu le 30 avril 2014. Lucas Belvaux est son réalisateur. Voilà ses acteurs : Émilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake, Charlotte Talpaert, Anne Coesens.

Czytaj więcej: Film "Niedobrani" / Le film "Pas son genre"

Découvrez l’Italie ensoleillée / Odkryjcie słoneczną Italię

Par Jagoda Sobolewska

cl. 3 C

 

Jagoda Sobolewska

klasa 3C

Découvrez l’Italie ensoleillée

 

Odkryjcie słoneczną Italię

L’Italie, c’est un endroit formidable pour les vacances. Chaque personne y trouvera quelque chose d'intéressant. L’Italie ensoleillée tente par sa beauté et par sa nature toute l'année.

 

Włochy to wspaniałe miejsce na wakacje. Każdy znajdzie tam coś interesującego. Słoneczna Italia kusi swoim pięknem i naturą przez cały rok.

Vous vous demandez que choisir: la mer ou la montagne? Ce n’est pas un problème. Visitez la Rivière Italienne. Là, il y a les plus belles plages de sable et les paysages de montagne. L’eau dans la Mer Méditerranée est pure et bleue comme sur les cartes postales et le soleil chaud est favorable pour un beau bronzage.

 

Zastanawiacie się, co wybrać: morze czy góry? To nie problem. Odwiedźcie Włoską Riwierę. Znajdują się tam najpiękniejsze piaszczyste plaże i górskie krajobrazy. Woda w Morzu Śródziemnym jest czysta i niebieska jak na widokówkach, a gorące słońce sprzyja pięknej opaleniźnie.

Czytaj więcej: Découvrez l’Italie ensoleillée / Odkryjcie słoneczną Italię

"Zdamy to śpiewająco" / "Chante ton bac d’abord"

Magda Burzyńska

klasa 2C

 

Par Magda Burzyńska

cl.IIc

"Zdamy to śpiewająco"

 

"Chante ton bac d’abord"

18 grudnia 2015 roku o godzinie 13.00 wraz z moją klasą wzięłam udział w projekcji francuskiego filmu w Centrum Sztuki Nowoczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Film zatytułowany „Zdamy to śpiewająco” został opublikowany przez Instytut Francuski.

 

Le 18 décembre 2015 à 13.00, j’ai participé avec ma classe à la projection du film français au cinéma du Centre de l’Art Moderne “Elektrownia” de Radom. Le film intitulé “Chante ton bac d’abord” a été publié par l’Institut Français.

„Zdamy to śpiewająco” jest filmem dokumentalnym z elementami musicalu. Aktorzy grają w nim samych siebie.

 

“Chante ton bac d’abord” est un documentaire avec des éléments de musical. Les acteurs y jouent eux-mêmes.

Czytaj więcej: "Zdamy to śpiewająco" / "Chante ton bac d’abord"

"Chante ton bac d`abord" / "Zdamy to śpiewająco"

Par Patrycja Salak

Classe 2 C

 

Tekst: Patrycja Salak

Klasa 2 C

Chante ton bac d’abord

 

Zdamy to śpiewająco

Je me souviens, c'était le 18 décembre 2016 (le dernier jour àl’école avant Noël). Moi et ma classe, nous avons été au cinéma au Centre de l’Art Moderne "Elektrownia". Le titre du film c'était: "Chante ton bac d'abord", réalisé par David André. Les acteurs qui jouent dans ce film eux-mêmes ce sont: Gaëlle Bridoux, Caroline Brimeux, Nicolas Dourdin. La production est assez récente, car la date de sa sortie c’est le 22 octobre 2014.

 

Pamiętam, że to było 18 grudnia 2015 roku, (ostatni dzień w szkole przed świętami Bożego Narodzenia). Ja i moja klasa poszliśmy do kina w Centrum Sztuki Nowoczesnej „Elektrownia”. Tytuł filmu to „Zdamy to śpiewająco”. Reżyserem jest David André. Aktorzy występujący tam grają samych siebie, a są to: GaëlleBridoux, Caroline Brimeux, Nicolas Dourdin. Film jest dość aktualny, bo jego premiera odbyła się 22 października 2014 roku.

Czytaj więcej: "Chante ton bac d`abord" / "Zdamy to śpiewająco"

Wycieczka do Łodzi / Excursion à Łódź

Martyna Socha
klasa 1C

 

par Martyna Socha
classe 1 C

Wycieczka do Łodzi   Excursion à  Łódź

1 czerwca 2015 roku grupa uczniów klasy 1C naszego liceum wyjechała wVpodróż do Łodzi. Pogoda była piękna.

 

Le premier juin 2015, un groupe d' étudiants de la classe 1c de notre lycée a fait un voyage à  Łódź. Le temps a été magnifique.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Manufakturę. Przewodnik opowiedział nam historię powstania miasta. Następnie zwiedziliśmy główną ulicę - Piotrkowską. W południe zjedliśmy obiad. Po południu poszliśmy do studia Semafor. Tam obejrzeliśmy film animowany ,,Danny boy", który wywarł na nas szokujące wrażenie. Potem obejrzeliśmy wystawę poświęconą  filmom animowanym.  Na koniec mieliśmy niepowtarzalną okazję pracować na warsztatach filmowych, podczas których zrobiliśmy własny film animowany. Dzień był wspaniały.

 

Le premier jour, nous avons visité Manufaktura. Le guide nous a raconté l'historie de la naissance de la ville. Ensuite,  nous avons visité la rue principale qui s'appelle Piotrkowska. À midi, nous avons pris le déjeuner. L' après midi, nous  sommes allés au studio Semafor où nous avons regardé le film animé Danny boy qui nous a choqués. Après, nous avons vu une exposition sur les dessins animés. Puis, nous avons  travaillé dans l'atelier de cinéma où avons fait notre propre dessin animé. Le jour a été formidable.

Czytaj więcej: Wycieczka do Łodzi / Excursion à Łódź

Notre voyage à Łódź / Nasza wycieczka do Łodzi

par Natalia Zagrodnik
classe 1 C
  Natalia Zagrodnik
kl. 1C
Notre voyage à Łódź   Nasza wycieczka do Łodzi

Au début du mois de juin, les élèves de notre classe sont allés à Łódź – centre du film. C’était une excellente occasion d’approfondir nos connaissances sur le cinéma.

 

Na początku czerwca nasza klasa wybrała się do Łodzi – centrum filmowego. To była wspaniała okazja, aby poszerzyć naszą wiedzę o kinematografii.

Le premier jour, nous avons commencé à explorer la ville. Nous avons appris son histoire. Nous avons passé aussi un certain temps à ,,Manufaktura” – le plus grand centre commercial d’Europe centrale et orientale, créé dans les bâtiments de l’ancienne usine textile dont les briques rouges caractéristiques ont été soigneusement netoyés et rénovés. Ensuite, nous sommes allés au studio d’animation – Se-ma-for. Nous avons vu toutes les animations de notre enfance. En outre, nous avons eu l’occasion de participer aux ateliers où nous avons créé nos propres animations. Une magnifique aventure! Ce jour a pris fin à  l’hôtel ,,Cynamon” où nous avons hébergé.

 

Pierwszy dzień rozpoczął się od zwiedzania miasta. Poznaliśmy jego historię. Spędziliśmy również trochę czasu w centrum handlowym ,,Manufaktura”, największego w Środkowej i Wschodniej Europie. Powstało ono w dawnej fabryce tekstylnej, której charakterystyczne czerwone cegły zostały staranie oczyszczone i odnowione. Później odwiedziliśmy studio animacji Se-ma-for. Zobaczyliśmy wszystkie bajki naszego dzieciństwa. Co więcej, mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach, podczas których tworzyliśmy własne animacje. Świetna przygoda! Dzień zakończyliśmy noclegiem w hotelu ,,Cynamon”.

Czytaj więcej: Notre voyage à Łódź / Nasza wycieczka do Łodzi

Kino francuskie / Le cinéma français

 

Tekst: Helena Źródłowska   Par Helena Źródłowska
Kino francuskie   Le cinéma français
Filmy warte obejrzenia   Les films à voir absolument

Kino francuskie jest jednym z najbardziej cenionych na świecie. Oprócz świetnej fabuły, filmom produkcji francuskiej często towarzyszą świetna muzyka i piękne zdjęcia. Zwłaszcza francuskie komedie zdobyły sympatię widzów i znanych krytyków. Oto pięć filmów godnych polecenia, które zapadną Wam na długo w pamięci.

 

Le cinéma français est l'un des plus reconnus dans le monde. L’intrigue intéressante des films français est souvent accompagnée de la bonne musique et de belles photos. C’est particulièrement la comédie française qui a gagné l'attention du public et des critiques connus. Voici cinq films dont vous vous souviendrez longtemps...

Czytaj więcej: Kino francuskie / Le cinéma français