Białe Kruki Biblioteki Szkolnej

BIAŁE KRUKI
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
Dyrektor szkoły
mgr Danuta Sawicka

Opieka merytoryczna:
mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz,
mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczyciel języka polskiego,
mgr Małgorzata Mazur – nauczyciel języka francuskiego.

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego

 

Wśród białych kruków biblioteki szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu znajdują się dwa wydania „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Oba należały do zbiorów Zakładów Naukowych Żeńskich Marji Gajl oraz ośmioklasowego Gimnazjum Realnego Żeńskiego powstałego w roku szkolnym 1917/1918 (książki posiadały numery inwentarzowe 2161, 2161II oraz 2292). Była to elitarna szkoła dla dziewcząt, w której utrzymywany był wysoki poziom nauczania. Nauczyciele dbali w niej o odpowiednie wychowanie, które polegało m. in. na wpajaniu podopiecznym wysokich wartości moralnych i patriotycznych. Na stan księgozbioru III Liceum w Radomiu zostały wprowadzone dopiero w latach 60-tych XX wieku, przypisano im wówczas w księgach inwentarzowych numery 1684, 1685 oraz 1686.

Czytaj więcej: „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego

„Historia rywalizacji między Francją i Anglią” Gabriela Henri Gaillarda

  

 

HISTORIA
RYWALIZACJI
MIĘDZY FRANCJĄ I ANGLIĄ

 M. GAILLARD
członek Akademii Francuskiej
oraz Akademii Inskrypcji i Literatury Pięknej

TOM PIERWSZY

Wydano
w PARYŻU
przez SAILLANT & NYON
przy ul. Saint Jean de Beauvais
w 1771 roku

Z Aprobatą i Przywilejem Króla

 

Czytaj więcej: „Historia rywalizacji między Francją i Anglią” Gabriela Henri Gaillarda

„Monachomachia” oraz „Myszeida” Ignacego Krasickiego

    

    

Ignacy Krasicki był najwybitniejszym polskim poetą okresu oświecenia. Był Księciem Biskupem Warmińskim. Zasłynął jako twórca „Monitora” i bliski przyjaciel króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Okres jego najbardziej ożywionej działalności literackiej przypada na lata 1775-1786. Wtedy właśnie powstały jego dwa słynne dzieła, które są również naszymi lekturami na lekcjach języka polskiego: „Monachomachia” oraz „Myszeida”.

Czytaj więcej: „Monachomachia” oraz „Myszeida” Ignacego Krasickiego

„Dziady wileńskie” Adama Mickiewicza

       

W księgozbiorze biblioteki szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu znajduje się dwuczęściowe wydanie „Dziadów wileńskich” Adama Mickiewicza. Część I to tekst dzieła, zaś część II to „Objaśnienia i przypisy”. Na stan księgozbioru biblioteki liceum zostały one wprowadzone w latach 60-tych XX wieku i wpisane do księgi inwentarzowej pod numerami 1621 oraz 1622. Książki te stanowiły jednak także część księgozbioru Zakładów Naukowych Żeńskich Marji Gajl w Radomiu oraz późniejszego ośmioklasowego Gimnazjum Realnego Żeńskiego (książki zostały wprowadzone na stan księgozbioru pod numerami inwentarzowymi 2378 oraz 2378II prawdopodobnie w sierpniu 1939 roku), o czym świadczą pieczątki bibliotek szkolnych umieszczone zarówno na stronach tytułowych, jak i przedtytułowych wymienionych książek.

Czytaj więcej: „Dziady wileńskie” Adama Mickiewicza

„Maria” Antoniego Malczewskiego

     

Na półce z tyłu, prawie niezauważalne...

Dla wielu z nas czytanie książek to jeden z najprzyjemniejszych sposobów spędzania wolnego czasu. Zapewne wolimy trzymać w ręku tomy nowe, jeszcze nietknięte, z nieskazitelnie czystymi kartkami, niż te wyglądające jakby przeszły istne tortury. Biblioteczne półki uginają się pod ciężarem nowych pozycji wydawniczych kuszących czytelnika lśniącymi, kolorowymi okładkami. Gdy wnikliwie poszukamy, na pewno znajdziemy w zakamarku, gdzieś na półce z tyłu, prawie niezauważalne, w ciemnych obwolutach, z pożółkłymi stronicami, najprawdziwsze skarby biblioteki - białe kruki. Może nie prezentują się okazale, lecz mają wspaniałą historię, często znajdowały się w bibliotekach od początku ich istnienia i służyły wielu pokoleniom. Jednym z nich jest poetycka powieść "Marya" autorstwa Antoniego Malczewskiego należąca do szkolnych zbiorów. Aż ciężko uwierzyć, że została ona wydana prawie 100 lat temu.

Czytaj więcej: „Maria” Antoniego Malczewskiego

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

      

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński hrabia herbu Ślepowron (ur. 19 lutego 1812 roku w Paryżu, zm. 23 lutego 1859 roku także w Paryżu) to jeden z trzech wieszczów, największych poetów polskiego romantyzmu. Debiutował w 1828 roku jako autor przepojonych makabrą opowieści gotyckich. Już wtedy ujawniły się najbardziej charakterystyczne cechy jego pisarstwa: obsesja cierpienia, zagłady i śmierci. Wewnętrzny konflikt między życiowym konwenansem a etosem romantycznej walki narodowowyzwoleńczej dały obfity plon w postaci twórczości literackiej pełnej frenezji, obrazów piekielnych oraz dysonansów na tle religijnym i społecznym. W późniejszym czasie – około roku 1847, wraz z wydaniem „Ostatniego” – wieszcz zastąpił skrajną rozpacz dotychczasowych dzieł przesłaniem etyki chrześcijańskiej, która z czasem, uzupełniona o myśl mesjanistyczna, przerodziła się w żarliwe nawiązania do ewangelicznej miłości.

Czytaj więcej: „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

"Kordian" Juliusza Słowackiego

„Kordyan. Część pierwsza trylogji Spisek koronacyjny” Juliusza Słowackiego to dzieło wydane w roku 1915 nakładem warszawskiego Składu Głównego w Księgarni W. Jakowickiego mieszczącego się w tamtym czasie przy ulicy Brackiej 10. Książkę wydrukowano w drukarni W. Piekarniaka, która funkcjonowała na warszawskim Nowym Świecie po numerem 34. „Kordyan” ukazał się jako pozycja nr 3 i 4 serii wydawniczej „Skarbiec Polski”. Podobnie jak inne białe kruki biblioteki szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu posiada pieczątki wskazujące na fakt, iż stanowił on część księgozbioru Zakładów Naukowych Żeńskich Marji Gajl w Radomiu. Książka ta posiadała wówczas numer inwentarzowy 2169, na stan księgozbioru biblioteki liceum została wpisana pod numerem 1695.

 

Czytaj więcej: "Kordian" Juliusza Słowackiego

„Balladyna” Juliusza Słowackiego

     

 „[…] Niby kropla krwi;
Któż wie, z jakiej to przyczyny,
Od maliny lub kaliny [...]
Jak dziś kwitnie maj,
Tak nad róże, nad bławatki
Dwie nas kwitło w domu matki […]
O moja wiosno!
Ach! lecz siostry nóż
Skosił różę róż […]”

Czytaj więcej: „Balladyna” Juliusza Słowackiego

„Kamizelka” oraz „Michałko” Bolesława Prusa

    

Wspólne wydanie dwóch utworów Bolesława Prusa – „Kamizelki” oraz „Michałka” – opublikowanych przez warszawskie wydawnictwo Gebethnera i Wolffa, a wydrukowane przez Zakłady Drukarskie „F. Wyszyński i S-ka” w roku 1933, stanowi swoisty „biały kruk” w zbiorach biblioteki szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

Czytaj więcej: „Kamizelka” oraz „Michałko” Bolesława Prusa

„Siłaczka” oraz „Na pokładzie” Stefana Żeromskiego

      

„Siłaczka. Na pokładzie” Stefana Żeromskiego to jedna z książek znajdujących się w księgozbiorze III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

Książka ta została wydana przez wydawnictwo Gebethnera i Wolffa. Była to jedna z największych polskich firm wydawniczo-księgarskich przełomu XIX i XX wieku. Została ona założona w Warszawie w roku 1857 (ówcześnie mieściła się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15) przez Gustawa Gebethnera i Roberta Wolffa. Największy rozkwit tego wydawnictwa przypadł na lata 1908-1925. Do autorów, których książki wydawano, należeli m. in. Reymont, Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa i Konopnicka. Firma wydawała również czasopisma takie jak: „Kurier Warszawski”, „Kurier Codzienny” oraz „Tygodnik Ilustrowany”. W czasie II wojny światowej wydawnictwo było pod hitlerowskim zarządem przymusowym, a wszystkie filie – z wyjątkiem tych, które znajdowały się w Warszawie – zostały skonfiskowane. Likwidacja całego wydawnictwa nastąpiła w 1960 roku.

Czytaj więcej: „Siłaczka” oraz „Na pokładzie” Stefana Żeromskiego

„Sprawiedliwie! Szkic powieściowy” Władysława Stanisława Reymonta

   

Utwór Władysława Stanisława Reymonta pt. „Sprawiedliwie! Szkic powieściowy” z przedmową Teodora Jeske-Choińskiego został wydany 1899 roku w Warszawie przez wydawnictwo „Redakcya i Administracya” mieszczące się ówcześnie na ulicy Nowy Świat 47. To pierwsze wydanie szkicu powieściowego zostało opublikowane w ramach serii „Biblioteka Dzieł Wyborowych” jako pozycja 110. Książka ta ma więc obecnie 116 lat!

Dzieło opowiada o tragicznych losach Jasia Winciorka i jego matki. Wiejski chłopak, broniąc godności swojej dziewczyny Nastki, pobił rządcę, za co został niesłusznie skazany na więzienie. Bohater ucieka z niego i ukrywa się w swojej rodzinnej wsi. Na skutek jego choroby, główną postacią opowiadania staje się matka chłopaka. Ciąg nieszczęśliwych zdarzeń doprowadza w końcu do pożaru wsi spowodowanego przez Jaśka. Chłopi, za karę, rzucili go w podłożony przez niego ogień. Matka, widząc to, upadła na ziemię, powtarzając przed śmiercią słowa: „Sprawiedliwie! Sprawiedliwie! Sprawiedliwie!”, od których wziął się tytuł całego utworu. Przyznała ona tym samym, że kara była bezprawna, ale sprawiedliwa.

Czytaj więcej: „Sprawiedliwie! Szkic powieściowy” Władysława Stanisława Reymonta