Wydanie Jubileuszowe

Ten numer naszej szkolnej gazetki jest szczególny. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę powstania styczniowego, a jednym z jego bohaterów jest patron naszej szkoły płk Dionizy Feliks Czachowski, który poległ, oddając nieocenione zasługi w walce o niepodległą Polskę.

Czytaj więcej: Wydanie Jubileuszowe

Powstańcza Zbroja

Powstanie styczniowe było niewątpliwie wielkim zrywem niepodległościowym. Mimo upływu lat zdania do dziś są podzielone co do tego, czy możliwy był militarny sukces, czy też nie.

Czytaj więcej: Powstańcza Zbroja

Historia powstania styczniowego

Lata 60. XIX wieku. Ziemie dawnego Księstwa Warszawskiego na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego zostały podzielone między Rosję, Austrię i Prusy. Na obszarze kontrolowanym przez carat ustanowiono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją.

Czytaj więcej: Historia powstania styczniowego

Pułkownik Dionizy Czachowski - wódz niezłomny i srogi

Urodził się w 1810 roku w Niedabylu koło Białobrzegów radomskich w niezbyt zamożnej, za to licznej i posiadającej znaczące koligacje, rodzinie szlacheckiej. Jego matka, Joanna z Krzyżanowskich, według tradycji rodzinnej, była rodzoną siostrą matki Fryderyka Chopina.

Czytaj więcej: Pułkownik Dionizy Czachowski - wódz niezłomny i srogi

Powstanie styczniowe w Radomiu

Opisując radomską historię powstania styczniowego, nie można pominąć udziału ojców bernardynów. Powstanie poprzedziły bowiem manifestacje patriotyczno - religijne. Okres tych zdarzeń rozpoczął się w Radomiu od uroczystego nabożeństwa w 30-tą rocznicę wybuchu powstania listopadowego.

Czytaj więcej: Powstanie styczniowe w Radomiu

Powstanie styczniowe na ekranie

Od powstania styczniowego mija równo 150 lat. Było to największe powstanie narodowe w historii Polski i mimo początkowych sukcesów, zakończyło się klęską i śmiercią dziesiątek tysięcy polskich obywateli.

Czytaj więcej: Powstanie styczniowe na ekranie

Pieśni powstańcze

Muzyka towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Już w starożytności myśliwi, którzy szli na polowanie, wesoło sobie pogwizdywali. Robili to, aby uprzyjemnić sobie czas. Muzyka miała także inną funkcję.

Czytaj więcej: Pieśni powstańcze

Polski ubiór narodowy i mundurowy

Od połowy XVI wieku charakterystycznym polskim strojem narodowym był żupan, na który w późniejszych latach nakładano kontusz z charakterystycznymi, zarzucanymi na plecy, rozciętymi rękawami z tzw. wylotami.

Czytaj więcej: Polski ubiór narodowy i mundurowy

Poszli nasi w bój bez broni... - czyli o obrazie powstania styczniowego w literaturze tego okresu

Barwna historia Polski obfitująca w dziejowe zawieruchy inspiruje do dzisiaj wielu twórców, nawet zagranicznych. To powoduje, że obcokrajowcy, ale także często i rodacy poznają prawdziwe dzieje naszego kraju i przestają kojarzyć Polskę jedynie z ponad stuletnią niewolą oraz dwoma nazwiskami: Wojtyłą i Wałęsą.

Czytaj więcej: Poszli nasi w bój bez broni... - czyli o obrazie powstania styczniowego w literaturze tego okresu

Powstanie styczniowe w malarstwie polskim

Każdy z nas wie, że powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i było największym powstaniem w historii Polski. To „mówią” nam książki, filmy, opowieści. Zapominamy jednak, że dla ówczesnych jeszcze jeden rodzaj sztuki miał ogromne znaczenie. Było to oczywiście malarstwo.

Czytaj więcej: Powstanie styczniowe w malarstwie polskim