Gehenna

Zostałeś wrzucony w niespokojne życie
Krew cię zalewa niczym rozpędzone fale
Skroplone siostry, dlaczego krzyczycie?
Na tego co umarł, choć nie żył wcale

Nim morski całun powieki przykryje
Wzbij się ponad wodne otchłanie

Spójrz na niebo - piękne i niczyje
Poddane tylko w twoje władanie

Na dnie kieszeni masz żywot cały
Znasz wszystkie świata strony
A i tak stoisz na krańcu skały

więc skacz szalony

 

Amelia Pudzianowska, kl. 1E