CzachPress

Od 2012 roku opiekę redakcyjną nad gazetką szkolną "CzachPress" sprawują nauczycielki III Liceum w Radomiu: p. Małgorzata Borudzińska-Frąk - nauczyciel języka polskiego oraz p. Agnieszka Popiel - nauczyciel bibliotekarz.

Od grudnia 2016 roku do grudnia 2018 roku  szatę graficzną poszczególnych numerów gazetki szkolnej "CzachPress" tworzył uczeń klasy humanistycznej III Liceum w Radomiu - Jan Urbańczyk.