Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informujemy, że na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej funkcjonuje Skrytka_ESP III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

Adres Skrytki_ESP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej) III Liceum w Radomiu to:

/3LO_Radom/SkrytkaESP

Na powyższy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

 - ścieżka dostępu: Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego