Dokumenty

1. Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 

(Statut Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.09.2017 roku.)

STATUT SZKOŁY

 

2. Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

3. Klauzula informacyjna szkoły

Klauzula informacyjna szkoły

 

4. Bezpieczna szkoła - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole (Dokument został opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017 roku)

Procedury reagowania

 

5. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych