Dokumenty

1. Statut 4-letniego III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 

(Statut Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 18.11.2019 roku. - aktualizacja 22.06.2020 roku)

STATUT SZKOŁY

 

2. Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 

(Statut Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.09.2017 roku.)

STATUT SZKOŁY

 

3. Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

4. Bezpieczna szkoła - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole (Dokument został opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017 roku)

Procedury reagowania

 

5. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

6. Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych

Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych

 

7. Deklaracja dostępności strony internetowej III Liceum w Radomiu

Deklaracja dostępności