Promocja księgozbioru bibliotecznego z działu dotyczącego chemii

W czerwcu 2018 roku swój projekt edukacyjny w ramach realizowanego w naszym liceum Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ukończyli także uczniowie klasy 1A - oddziału z rozszerzonym programem nauczania z chemii, biologii i języka angielskiego. Projekt edukacyjny, wykonany pod opieką wychowawcy klasy - p. Anny Więckowskiej - uwzględniał specyfikę klasy 1A oraz zainteresowania uczniów. Projekt był zatytułowany "Promocja księgozbioru bibliotecznego z działu dotyczącego chemii." W ramach projektu uczniowie stworzyli prezentację multimedialną promującą chemiczny księgozbiór biblioteczny, w której poza zdjęciami wybranych pozycji książkowych znalazły się także opisy dotyczące zakresu tematycznego tychże książek. Poza tym uczniowie, pod opieką wychowawcy klasy i jednocześnie nauczyciela chemii, wykonali przy wykorzystaniu promowanej literatury szereg doświadczeń chemicznych (konstruowali modele kulkowe wybranych związków organicznych, przygotowali i przeprowadzili doświadczenia z zakresu chemii nieorganicznej oraz z zakresu analizy jakościowej związków nieorganicznych), z których fotorelację można obejrzeć w dziale Galeria. Podjęte działania pozwoliły uczniom na bliższe zapoznanie się z księgozbiorem z działu dotyczącego chemii. Dowiedzieli się, jakiego rodzaju informacje mogą znaleźć w poszczególnych książkach i w jaki sposób można je wykorzystać. Przygotowana prezentacja pozwoli na przekazanie tej wiedzy uczniom innych klas, a szczególnie uczniom klas przyrodniczych i zachęci ich do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Zdjęcia z realizacji projektu znajdują się w dziale Galeria. - TUTAJ

Prezentacja stworzona przez uczniów klasy 1A - Księgozbiór chemiczny

Poniżej prezentujemy poszczególne slajdy stworzonej prezentacji.