Prezentacja radomskich pomników

W roku szkolnym 2017/2018 projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowali także uczniowie klasy 2A pod opieką wychowawcy klasy - p. Agnieszki Jasik. Projekt był zatytułowany "Prezentacja radomskich pomników w oparciu o biblioteczny księgozbiór regionalny". W toku prac nad tym projektem uczniowie klasy 2A promowali pomniki radomskie, wśród nich m.in. pomnik Chopina, Jana Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponadto uczniowie promowali wybrane pozycje z regionalnego księgozbioru biblioteki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem "Miesięcznika Prowincjonalnego" wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.

Zdjęcia z realizacji projektu znajdują się w dziale Galeria. - TUTAJ

Prezentacja stworzona przez uczniów klasy 2A - Radomskie pomniki w oparciu o biblioteczny księgozbiór regionalny

Poniżej prezentujemy poszczególne slajdy stworzonej prezentacji.