Prelekcje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu

W ramach współpracy III Liceum w Radomiu z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu uczniowie trzech klas naszego liceum wzięli udział w prelekcjach realizowanych w czytelni regionalnej Biblioteki Miejskiej przez kierowniczkę Działu Promocji Książki i Biblioteki, p. Ilonę Michalską-Masiarz. Podczas tych prelekcji uczniowie poznali książki, prasę oraz druki ulotne znajdujące się w zbiorach czytelni regionalnej, poza tym zdobyli wiedzę na temat pisarzy i poetów ziemi radomskiej oraz ich twórczości. W prelekcjach wzięli udział uczniowie klas 2C, 1C oraz 2G, według następującego harmonogramu:

11.06.2018 (poniedziałek)

  • Klasa 2C - 4. godzina lekcyjna (10:15 - 11:00)

12.06.2018 (wtorek)

  • Klasa 1C - 4. godzina lekcyjna (10:15 - 11:00)
  • Klasa 2G - 5. godzina lekcyjna (11:20 - 12:05)

Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć znajdują się w dziale Galeria - TUTAJ.

Autorami zdjęć są: p. Anna Kołodziejska (zajęcia uczniów klasy 2G) oraz Marta Kowalczyk i Szymon Figarski (zajęcia uczniów klasy 1C).