III Liceum w Radomiu realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wniosek III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu dotyczący uczestnictwa szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa został pozytywnie zaakceptowany, co bezpośrednio wiąże się z faktem otrzymania przez nasze liceum dotacji w wysokości 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

W ramach realizacji Programu każdy oddział naszego liceum realizuje inny projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Ponadto, kontynuujemy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu oraz promujemy czytelnictwo wśród członków społeczności szkolnej III Liceum w Radomiu i w środowisku lokalnym.

Program, który będziemy realizować do końca grudnia 2018 roku, przyczyni się do powiększenia księgozbioru biblioteki szkolnej, poza tym dzięki udziałowi w tym Programie uczniowie będą mogli rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, a wśród nich oczywiście te czytelnicze.

Zachęcamy do obserwowania zakładki dotyczącej realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco. :)

 

Tydzień czytania poezji

W roku szkolnym 2017/2018 projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowali także, pod opieką wychowawcy klasy - p. Agnieszki Czaj, uczniowie klasy 2H. Projekt był zatytułowany "Tydzień czytania poezji" i służył propagowaniu czytania poezji nie tylko wśród członków społeczności szkolnej III Liceum w Radomiu, ale także wśród członków społeczności lokalnej. Uczniowie klasy 2H przez tydzień, każdego dnia,czytali wybrane przez siebie teksty poetyckie.

Wiersze pochodziły z książek wypożyczonych ze szkolnej biblioteki i podzielone zostały na poszczególnie dni tematycznie. Pierwszego dnia uczniowie czytali poezję najstarszą - m.in. poezję Jana Kochanowskiego - oraz poezję romantyczną - teksty Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowackiego. Drugiego dnia uczniowie promowali poezję o tematyce filozoficznej - m.in. teksty Adama Asnyka, Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa oraz ks. Jana Twardowskiego. Trzeciego dnia czytana była poezja dwudziestolecia międzywojennego (poezja Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego), kolejnego zaś dnia - poezja wojny i okupacji (poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) oraz poezja miłosna (poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Ostatniego dnia realizacji projektu uczniowie klasy 2H czytali natomiast poezję współczesną - teksty Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta oraz Wisławy Szymborskiej.

W ramach prowadzonych działań uczniowie klasy 2H nakręcili także kilka krótkich filmów promujących czytanie poezji. Jeden z nich przenosi odbiorców do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Scenki w parku czy też kawiarni odgrywali uczniowie odpowiednio ubrani do realiów epoki. Drugi film jest ilustracją miłosnej ballady "Romans" Bolesława Leśmiana, natomiast kolejne filmy pokazują interpretację tekstu pieśni "Serce roście" Jana Kochanowskiego przy pomniku tegoż poety, interpretację "Pielgrzyma" Cypriana Kamila Norwida czytanego przy pomniku Leszka Kołakowskiego i interpretację fragmentu poematu dygresyjnego Juliusza Słowackiego "Beniowski" przy pomniku Witolda Gombrowicza.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację tego projektu. Wszystkie działania posłużyły poznaniu twórczości poetyckiej i kontekstu jej powstawania. Czytana poezja pogłębiła wrażliwość uczniów i dostarczyła im przeżyć estetycznych. Projekt sprawił, że będą oni bardziej świadomymi czytelnikami poezji.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z realizacji projektu.

Wszystkie zdjęcia można obejrzeć w dziale Galeria. - TUTAJ

Filmy stworzone przez uczniów klasy 2H znajdują się na facebooku biblioteki szkolnej III Liceum w Radomiu pod poniższymi linkami:

  1. LINK W PRZYGOTOWANIU
  2. LINK W PRZYGOTOWANIU
  3. LINK W PRZYGOTOWANIU
  4. LINK W PRZYGOTOWANIU

Zapraszamy do oglądania efektów pracy uczniów. :)

Czytaj więcej: Tydzień czytania poezji

Tydzień czytania po francusku - w oparciu o francuskojęzyczny księgozbiór biblioteczny

W czerwcu 2018 roku uczniowie klasy 1E, pod opieką wychowawcy - p. Małgorzaty Mazur, nauczycielki języka francuskiego, zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany "Tydzień czytania po francusku - w oparciu o francuskojęzyczny księgozbiór biblioteczny." W ramach prowadzonych działań uczniowie czytali książki napisane w języku francuskim zarówno w czasie lekcji, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych. Ponadto, uczniowie przeprowadzili akcję promującą literaturę francuskojęzyczną wśród członków społeczności lokalnej, czytając wybrane książki oraz numery francuskich czasopism w przestrzeni miejskiej, między innymi w centrum naszego miasta - na ulicy Żeromskiego oraz na Placu Konstytucji 3 Maja. W ten sposób uczniowie promowali nie tylko francuskojęzyczny księgozbiór biblioteki szkolnej, ale także sam język francuski oraz swoje umiejętności w zakresie posługiwania się tym językiem. W ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy 1E, pod opieką wychowawcy, stworzyli prezentację multimedialną prezentującą wybrane francuskojęzyczne pozycje ze szkolnego księgozbioru oraz napisali artykuły poświęcone literaturze francuskiej i zrealizowanemu projektowi.

Zdjęcia z realizacji projektu znajdują się w dziale Galeria. - TUTAJ

Prezentacja stworzona przez uczniów klasy 1E - Literatura francuska w naszej szkole

Artykuły napisane przez uczniów w ramach realizacji projektu:

Poniżej prezentujemy poszczególne slajdy stworzonej prezentacji oraz wybrane książki i czasopisma z francuskojęzycznego działu bibliotecznego.

Czytaj więcej: Tydzień czytania po francusku - w oparciu o francuskojęzyczny księgozbiór biblioteczny

Promocja księgozbioru bibliotecznego z działu dotyczącego chemii

W czerwcu 2018 roku swój projekt edukacyjny w ramach realizowanego w naszym liceum Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ukończyli także uczniowie klasy 1A - oddziału z rozszerzonym programem nauczania z chemii, biologii i języka angielskiego. Projekt edukacyjny, wykonany pod opieką wychowawcy klasy - p. Anny Więckowskiej - uwzględniał specyfikę klasy 1A oraz zainteresowania uczniów. Projekt był zatytułowany "Promocja księgozbioru bibliotecznego z działu dotyczącego chemii." W ramach projektu uczniowie stworzyli prezentację multimedialną promującą chemiczny księgozbiór biblioteczny, w której poza zdjęciami wybranych pozycji książkowych znalazły się także opisy dotyczące zakresu tematycznego tychże książek. Poza tym uczniowie, pod opieką wychowawcy klasy i jednocześnie nauczyciela chemii, wykonali przy wykorzystaniu promowanej literatury szereg doświadczeń chemicznych (konstruowali modele kulkowe wybranych związków organicznych, przygotowali i przeprowadzili doświadczenia z zakresu chemii nieorganicznej oraz z zakresu analizy jakościowej związków nieorganicznych), z których fotorelację można obejrzeć w dziale Galeria. Podjęte działania pozwoliły uczniom na bliższe zapoznanie się z księgozbiorem z działu dotyczącego chemii. Dowiedzieli się, jakiego rodzaju informacje mogą znaleźć w poszczególnych książkach i w jaki sposób można je wykorzystać. Przygotowana prezentacja pozwoli na przekazanie tej wiedzy uczniom innych klas, a szczególnie uczniom klas przyrodniczych i zachęci ich do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Zdjęcia z realizacji projektu znajdują się w dziale Galeria. - TUTAJ

Prezentacja stworzona przez uczniów klasy 1A - Księgozbiór chemiczny

Poniżej prezentujemy poszczególne slajdy stworzonej prezentacji.

Czytaj więcej: Promocja księgozbioru bibliotecznego z działu dotyczącego chemii

Prezentacja radomskich pomników

W roku szkolnym 2017/2018 projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowali także uczniowie klasy 2A pod opieką wychowawcy klasy - p. Agnieszki Jasik. Projekt był zatytułowany "Prezentacja radomskich pomników w oparciu o biblioteczny księgozbiór regionalny". W toku prac nad tym projektem uczniowie klasy 2A promowali pomniki radomskie, wśród nich m.in. pomnik Chopina, Jana Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponadto uczniowie promowali wybrane pozycje z regionalnego księgozbioru biblioteki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem "Miesięcznika Prowincjonalnego" wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.

Zdjęcia z realizacji projektu znajdują się w dziale Galeria. - TUTAJ

Prezentacja stworzona przez uczniów klasy 2A - Radomskie pomniki w oparciu o biblioteczny księgozbiór regionalny

Poniżej prezentujemy poszczególne slajdy stworzonej prezentacji.

Czytaj więcej: Prezentacja radomskich pomników

Tworzenie e-książek przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych

Uczniowie klasy 2D, pod opieką wychowawcy - p. Grażyny Wasiak, jeszcze w czerwcu 2018 roku zrealizowali w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa projekt edukacyjny zatytułowany "Tworzenie e-książek przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych". W ramach tego projektu uczniowie zastosowali w praktyce możliwość tworzenia i publikowania e-książek przy wykorzystaniu serwisu internetowego storyjumper. W ten sposób uczniowie zaprezentowali wybrane książki z księgozbioru biblioteki szkolnej i promowali czytelnictwo.

Zachęcamy do obejrzenia e-książek wykonanych przez uczniów klasy 2D.

Czytaj więcej: Tworzenie e-książek przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych

Promocja czytelnictwa przy wykorzystaniu avatarów internetowych

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018 uczniowie klasy 2G, pod opieką wychowawcy - p. Anny Kołodziejskiej, zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany "Promocja czytelnictwa przy wykorzystaniu avatarów internetowych". Wybór tematu projektu nie był przypadkowy, ponieważ uczniowie tej klasy wśród przedmiotów rozszerzonych uczą się między innymi informatyki. Wykorzystując w praktyce możliwości strony internetowej www.voki.com/, promowali więc czytelnictwo i wybrane książki z księgozbioru biblioteki szkolnej, doskonaląc jednocześnie posiadaną wiedzą i zdobywając nowe umiejętności informatyczne.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi avatarów stworzonych przez uczniów klasy 2G.

Zdjęcia z tworzenia avatarów i realizacji projektu znajdują się w dziale Galeria. - TUTAJ

Czytaj więcej: Promocja czytelnictwa przy wykorzystaniu avatarów internetowych

Czytanie dzieciom w PSP nr 28 w Radomiu

W ramach realizowanego w III Liceum w Radomiu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018 podjęliśmy działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród członków społeczności lokalnej i zainicjowaliśmy współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu. W dniu 11.06.2018 roku grupa uczniów naszego liceum z klasy 1B pod opieką wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego wzięła udział w akcji głośnego czytania dzieciom i zachęcania najmłodszych czytelników do samodzielnego rozwijania umiejętności czytania oraz zainteresowań czytelniczych. Uczniowie naszego liceum promowali czytelnictwo wśród dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych 0A i 0B oraz wśród uczniów przebywających w tym dniu w świetlicy szkolnej. Dziękujemy za miłą współpracę Pani Dyrektor PSP nr 28, p. Sylwii Łyżwie.

W ramach realizowanej akcji zdjęcia wykonywali Wiktoria Matyjaśkiewicz oraz Adam Łoboda, uczniowie klasy 1B.

Zdjęcia z akcji znajdują się w dziale Galeria. - TUTAJ

 

Prelekcje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu

W ramach współpracy III Liceum w Radomiu z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu uczniowie trzech klas naszego liceum wzięli udział w prelekcjach realizowanych w czytelni regionalnej Biblioteki Miejskiej przez kierowniczkę Działu Promocji Książki i Biblioteki, p. Ilonę Michalską-Masiarz. Podczas tych prelekcji uczniowie poznali książki, prasę oraz druki ulotne znajdujące się w zbiorach czytelni regionalnej, poza tym zdobyli wiedzę na temat pisarzy i poetów ziemi radomskiej oraz ich twórczości. W prelekcjach wzięli udział uczniowie klas 2C, 1C oraz 2G, według następującego harmonogramu:

11.06.2018 (poniedziałek)

  • Klasa 2C - 4. godzina lekcyjna (10:15 - 11:00)

12.06.2018 (wtorek)

  • Klasa 1C - 4. godzina lekcyjna (10:15 - 11:00)
  • Klasa 2G - 5. godzina lekcyjna (11:20 - 12:05)

Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć znajdują się w dziale Galeria - TUTAJ.

Autorami zdjęć są: p. Anna Kołodziejska (zajęcia uczniów klasy 2G) oraz Marta Kowalczyk i Szymon Figarski (zajęcia uczniów klasy 1C).

 

Konferencja naukowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu

W ramach współpracy III Liceum w Radomiu z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu uczniowie klasy 2H uczestniczyli w dniu 17.05.2018 roku w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. Wychowanie. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości" zorganizowanej przez prof. nadzw. dr. hab. Grzegorza Majkowskiego, ks. dr. Wojciecha Wojtyłę, Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH w Radomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu. Honorowy patronat nad tą konferencją objął JE bp Piotr Turzyński - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli.

 

Źródło zdjęcia: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu