III Liceum w Radomiu realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wniosek III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu dotyczący uczestnictwa szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa został pozytywnie zaakceptowany, co bezpośrednio wiąże się z faktem otrzymania przez nasze liceum dotacji w wysokości 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

W ramach realizacji Programu każdy oddział naszego liceum realizuje inny projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Ponadto, kontynuujemy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu oraz promujemy czytelnictwo wśród członków społeczności szkolnej III Liceum w Radomiu i w środowisku lokalnym.

Program, który będziemy realizować do końca grudnia 2018 roku, przyczyni się do powiększenia księgozbioru biblioteki szkolnej, poza tym dzięki udziałowi w tym Programie uczniowie będą mogli rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, a wśród nich oczywiście te czytelnicze.

Zachęcamy do obserwowania zakładki dotyczącej realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco. :)

 

Żyjmy długo i zdrowo

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy 2C, pod opieką wychowawcy - p. Macieja Gosa, przeprowadzili projekt edukacyjny zatytułowany "Żyjmy długo i zdrowo - projekt realizowany w oparciu o medyczny księgozbiór biblioteczny".

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z realizacji projektu sporządzone przez jego uczestników.

"W ramach zapoznania się z tematyką i księgozbiorem klasa udała się na godzinie wychowawczej dnia 24 września 2018 roku do biblioteki szkolnej. Wszyscy uczniowie wypożyczyli książki o tematyce dotyczącej zdrowia i omawiające zagadnienia z zakresu medycyny.

Uczniowie mieli tydzień czasu na zapoznanie się z literaturą i wybór publikacji, które najbardziej ich zainteresowały i w ich ocenie mogą być pomocne w uzyskaniu wiedzy o zdrowiu i wpłynąć na jego poprawę.

Czas na dyskusję nad poznaną literaturą nadszedł tydzień później. Podczas kolejnej godziny wychowawczej uczniowie pod kierunkiem wychowawcy klasy dyskutowali nad tematyką zdrowia, wykorzystując poznaną literaturę. Praca odbywała się w grupach. Podczas zajęć pozytywną rolę odegrała pogoda, lekcja odbyła się na świeżym powietrzu. Piotr Wosztyl i Zuzanna Śliwińska uwiecznili pracę klasy na zdjęciach, które pojawiły się w prezentacji i zastały dołączone do materiałów z realizacji projektu.

Pojawił się przy tej okazji pierwszy wniosek, iż naszemu zdrowiu bardzo sprzyja przebywanie na świeżym powietrzu.

Zgromadzony materiał posłużył do stworzenia prezentacji, wykonali ją uczniowie: Zuzanna Śliwińska, Jakub Kowalczyk, Natalia Figarska i Julia Suwalska. Do stworzenia prezentacji posłużyli się programem Power Point.

Uzyskana wiedza posłużyła do wyciągnięcia wniosków, które powstały w wyniku dyskusji.

Uczniowie uznali potrzebę poszerzenia swojej wiedzy na temat zdrowego trybu życia poprzez sięganie do fachowej literatury. Dostrzegli możliwości poprawy swojego trybu życia poprzez drobne zmiany w diecie i podniesienie poziomu swojej aktywności fizycznej.

Pojawiły się propozycje rozszerzenia szkolnego księgozbioru o książki dokładniej omawiające zagadnienia diety i zdrowego żywienia, np.: „Żywienie w sporcie” autorstwa Anity Bean czy „Dietetyka sportowa” Justyny i Krzysztofa Mizerów.

Uczniowie zaproponowali również rozszerzenie tematyki o literaturę pośrednio związaną ze zdrowiem dotyczącą sposobów efektywnego uczenia.

Udział uczniów w projekcie podniósł ich wiedzę na temat zdrowego trybu życia oraz pokazał źródła, z których tę wiedzę mogą czerpać."

 

Prezentacja uczniów klasy 2C. - TUTAJ

Zdjęcia z realizacji projektu można oglądać w Galerii. - TUTAJ

Poniżej prezentujemy poszczególne slajdy ze stworzonej prezentacji.

Czytaj więcej: Żyjmy długo i zdrowo

Memy promujące czytelnictwo

W październiku 2018 roku uczniowie klasy 1A, pod opieką wychowawcy - p. Olgi Adameczek, zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany "Memy promujące czytelnictwo oraz wybrane książki z biblioteki szkolnej". Zdjęcia z realizacji memów można oglądać w dziale Galeria. - TUTAJ

Poniżej prezentujemy memy wykonane przez uczniów klasy 1A.

Czytaj więcej: Memy promujące czytelnictwo

Quizy promujące czytelnictwo

W październiku 2018 roku uczniowie klasy 2D, pod opieką wychowawcy - p. Norberta Sałudy, zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany "Quizy promujące czytelnictwo, wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki szkolnej oraz wiedzę literacką stworzone przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych". W ramach tego projektu uczniowie stworzyli łącznie 8 quizów promujących czytelnictwo. Poniżej prezentujemy linki do stworzonych quizów

QUIZ 1 - TUTAJ

QUIZ 2 - TUTAJ

QUIZ 3 - TUTAJ

QUIZ 4 - TUTAJ

QUIZ 5 - TUTAJ

QUIZ 6 - TUTAJ

QUIZ 7 - TUTAJ

QUIZ 8 - TUTAJ

Zdjęcia z realizacji projektu można oglądać w dziale Galeria. - TUTAJ

 

Tydzień głośnego czytania prozy przy wykorzystaniu szkolnego radiowęzła

W październiku 2018 roku uczniowie klasy 1D, pod opieką wychowawcy - p. Magdaleny Zawadzkiej-Dąbrowskiej, zrealizowali w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa projekt edukacyjny zatytułowany "Tydzień głośnego czytania prozy przy wykorzystaniu szkolnego radiowęzła". Podczas realizacji tego projektu uczniowie przez cały tydzień czytali w czasie przerw międzylekcyjnych fragmenty wybranych przez siebie książek zakupionych do biblioteki szkolnej z dotacji otrzymanej przez szkołę w ramach Programu. Potwierdzeniem realizacji tych działań są zdjęcia oraz krótki filmik wykonane przez uczniów klasy 1D.

Film uczniów klasy 1D - TUTAJ

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przez uczniów podczas czytania książek przy wykorzystaniu szkolnego radiowęzła.

Czytaj więcej: Tydzień głośnego czytania prozy przy wykorzystaniu szkolnego radiowęzła

Spotkanie z literaturą podróżniczą

Uczniowie klasy 3B, pod opieką wychowawcy - p. Agnieszki Ficek, zrealizowali w październiku 2018 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa projekt edukacyjny zatytułowany "Spotkanie z literaturą podróżniczą". Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną prezentującą wybrane książki podróżnicze napisane przez tak znane osoby, jak: Jacek Pałkiewicz, Martyna Wojciechowska, Wojciech Cejrowski, Miłka Raulin czy też Beata Pawlikowska.

Prezentacja "Spotkanie z literaturą podróżniczą" - TUTAJ

Poniżej prezentujemy poszczególne slajdy z prezentacji przygotowanej przez uczniów klasy 3B.

Czytaj więcej: Spotkanie z literaturą podróżniczą

Podróże polskich poetów

W październiku 2018 roku uczniowie klasy 2F, pod opieką wychowawcy klasy - p. Marcina Wójcika, stworzyli film w ramach realizacji projektu edukacyjnego zatytułowanego "Podróże polskich poetów". Uczniowie przedstawili biografie oraz wybrane utwory poetyckie takich poetów, jak: Jan Kochanowski, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert oraz Wisława Szymborska. Projekt został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Film uczniów klasy 2F - TUTAJ

Poniżej prezentujemy wybrane screeny z filmu pt. "Podróże polskich poetów".

Czytaj więcej: Podróże polskich poetów

Spoty reklamowe - Czachowski czyta i poleca

W październiku 2018 roku, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie klasy 3F pod opieką wychowawcy klasy - p. Marcina Fomina - zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany "Spoty reklamowe - Czachowski czyta i poleca". W ramach tego projektu uczniowie nakręcili krótkie filmiki promujące czytanie, konkretne pozycje książkowe oraz korzystanie z biblioteki szkolnej. Zapraszamy do oglądania.

SPOT REKLAMOWY NR 1 - TUTAJ

SPOT REKLAMOWY NR 2 - TUTAJ

SPOT REKLAMOWY NR 3 - TUTAJ

SPOT REKLAMOWY NR 4 - TUTAJ

SPOT REKLAMOWY NR 5 - TUTAJ

ZDJĘCIA Z REALIZACJI SPOTÓW - TUTAJ

 

"Białe kruki" biblioteki szkolnej

W październiku 2018 roku uczniowie klasy 1E, pod opieką wychowawcy klasy - p. Joanny Woźniak, zrealizowali w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa projekt edukacyjny zatytułowany "Białe kruki biblioteki szkolnej". Podczas realizacji tego projektu uczniowie zapoznali się z "białymi krukami" biblioteki szkolnej III Liceum w Radomiu, czyli z najstarszymi zbiorami bibliotecznymi należącymi niegdyś do księgozbioru Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl oraz prywatnej biblioteczki założycielki tej szkoły. W ramach prac uczniowie przygotowali prezentację multimedialną poświęconą wybranym "białym krukom" biblioteki szkolnej. Temat ten nie jest nowy dla uczniów naszego liceum, ponieważ szkolne "białe kruki" często są prezentowane uczniom podczas lekcji bibliotecznych, poza tym w roku 2015 powstał specjalny numer gazetki szkolnej "CzachPress" poświęcony właśnie tego typu pozycjom książkowym. - TUTAJ

Prezentacja zatytułowana "Białe kruki" - TUTAJ

Zachęcamy do obejrzenia poszczególnych slajdów prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klasy 1E.

Czytaj więcej: "Białe kruki" biblioteki szkolnej

Tydzień czytania po angielsku

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy 1F - pod opieką wychowawcy klasy - p. Moniki Aleksandrowicz oraz p. Marty Fomin, nauczycielki języka angielskiego - zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany "Tydzień czytania po angielsku - w oparciu o anglojęzyczny księgozbiór biblioteczny."

Projekt składał się z kilku etapów. Na początku uczniowie przeczytali wybrane książki napisane w języku angielskim i dostępne w zbiorach biblioteki szkolnej, a następnie sporządzili krótkie streszczenia tych książek. Następnie, uczniowie wspólnie przygotowali salę lekcyjną, w której realizowany był projekt. Do ścian poprzyczepiali wykonane przez wszystkich uczniów plakaty nawiązujące swą tematyką do przeczytanych książek. Ostatnim zadaniem uczniów, a zarazem najważniejszym, było zorganizowanie głośnego czytania książek dla wszystkich uczniów klasy 1F. Poszczególni uczniowie czytali wybrane fragmenty książek reszcie klasy, a następnie zachęcali do lektury całości tych książek.

Poniżej zamieszczone są wybrane zdjęcia z realizowanej akcji. Wszystkie zdjęcia są dostępne w dziale Galeria. - TUTAJ

Filmik nakręcony podczas realizacji projektu można oglądać na facebooku biblioteki szkolnej. - FILM

Czytaj więcej: Tydzień czytania po angielsku