Konkurs z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - Październik 2016

Regulamin konkursu ogłoszonego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
Październik 2016

1.Organizatorem konkursu jest mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. D. Czachowskiego w Radomiu.

2.Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

3.Konkurs skierowany jest do uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.

4.Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności pisarskich, promocja szkolnych talentów literackich, propagowanie czytelnictwa oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

5.Konkurs polega na napisaniu recenzji wybranej książki oraz dostarczeniu jej do organizatora.

6.Praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 500 wyrazów i nie większą niż 1000 wyrazów.

7.Praca powinna posiadać tytuł oraz dane dotyczące jej autora (imię, nazwisko, klasa).

8.Prace należy przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w temacie wiadomości wpisując słowo „Konkurs”.

9.Prace można przesyłać jedynie do 19.10.2016 (włącznie).

10.Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami nadsyłanych prac i nie naruszają żadnych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

11.Nadsyłane prace oceni jury konkursu w składzie: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk, mgr Agnieszka Popiel, mgr Joanna Woźniak.

12.Prace będą oceniane pod względem kompozycji, poprawności stylistycznej, językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, a także oryginalności oraz szczególnych walorów pracy.

13.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.10.2016, informacja dotycząca ogłoszenia wyników konkursu zostanie podana na facebooku biblioteki szkolnej.

14.Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

15.Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i / lub w gazetce szkolnej „CzachPress”.

16.Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły i / lub w gazetce szkolnej „CzachPress”.

17.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!