Konkurs - "Najlepsza książka na święta"

Regulamin konkursu bibliotecznego

„Najlepsza książka na święta”

 1. Organizatorem konkursu jest mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. D. Czachowskiego w Radomiu.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.
 3. Konkurs skierowany jest tylko do uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.
 4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności pisarskich oraz zainteresowań literackich, propagowanie czytelnictwa oraz korzystania z biblioteki szkolnej, a także promocja konkretnych pozycji wydawniczych.
 5. Konkurs polega na napisaniu krótkiej recenzji książki, którą można polecić do czytania w czasie „przerwy świątecznej”, i umieszczeniu jej w formie postu na facebooku naszej biblioteki szkolnej.
 6. Krótka recenzja umieszczona na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu powinna zawierać od 150 do 250 wyrazów.
 7. Krótkie recenzje należy umieszczać na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu w terminie: od 05.12.2014 do 12.12.2014 (włącznie).
 8. Umieszczone na facebooku biblioteki szkolnej recenzje oceni komisja konkursowa w składzie: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk oraz mgr Agnieszka Popiel.
 9. Recenzje będą oceniane pod względem poprawności stylistycznej, językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, a także szczególnych walorów tej krótkiej pracy.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.12.2014, informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej oraz na facebooku biblioteki szkolnej.
 11. Autorzy trzech najlepszych recenzji otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Dom Wydawniczy REBIS. Nagrody będą wręczone w bibliotece szkolnej przez organizatora konkursu w dniu 18.12.2014 roku.
 12. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!