Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Danuta Sawicka
- nauczyciel wychowania fizycznego

Wicedyrektor
mgr Wojciech Chrzanowski
- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

Nauczyciele

Język polski
mgr Mirosława Bek
mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk
mgr Agnieszka Czaj
mgr Agnieszka Jasik
mgr Nina Sienkiewicz-Maj
mgr Urszula Staniewska

Język angielski
mgr Agnieszka Bednarczyk
mgr Elżbieta Brzozowska
mgr Małgorzata Dudela
mgr Marcin Fomin
mgr Marta Fomin
mgr Katarzyna Gos
mgr Małgorzata Molenda
mgr Joanna Siczek
mgr Anna Szary
mgr Katarzyna Wesołowska

Język angielski w biznesie
mgr Marcin Fomin

Język niemiecki
mgr Anna Baranek
mgr Izabela Bujak
mgr Agnieszka Ficek
mgr Iwona Łoboda
mgr Beata Pasek
mgr Katarzyna Sztobryn

Język francuski
mgr Małgorzata Mazur

Religia
ks. Wiktor Głuszek
ks. Michał Michnicki
mgr Ewa Pajestka

Wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Monika Aleksandrowicz

Matematyka
mgr Joanna Kiliańczyk
mgr Paweł Michalczewski
mgr Kamila Popiel-Leśnikowska
mgr Anna Pyłka
mgr Magdalena Zawadzka-Dąbrowska

Fizyka
mgr Grażyna Wasiak

Biologia
mgr Olga Adameczek
mgr Halina Mika
mgr Małgorzata Wachowicz

Przyroda
mgr Halina Mika
mgr Małgorzata Wachowicz

Elementy biotechnologii
mgr Małgorzata Wachowicz

Ekologia
mgr Halina Mika

Chemia
mgr Emil Marczykowski
mgr Anna Więckowska

Geografia
mgr Monika Aleksandrowicz
mgr Agnieszka Nosowska

Historia, Historia i społeczeństwo
mgr Przemysław Bednarczyk
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska
mgr Bernard Pająk
mgr Joanna Woźniak

Wiedza o społeczeństwie
mgr Wojciech Chrzanowski
mgr Joanna Woźniak

Edukacja prawna
mgr Mariola Jaskulska

Wiedza o kulturze
dr Monika Mazur-Mitrowska

Etyka
dr Monika Mazur-Mitrowska

Podstawy filozofii
mgr Anna Kołodziejska
dr Monika Mazur-Mitrowska

Grafika komputerowa,
Informatyka

mgr Olga Adameczek
mgr Marta Kramek
mgr Norbert Sałuda
mgr Katarzyna Trybuła

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Emilia Chodak

Ekonomia w praktyce
mgr Emilia Chodak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Emil Marczykowski

Wychowanie fizyczne
mgr Maciej Gos
mgr Piotr Gos
mgr Mariola Jaskulska
mgr Anna Kuczyńska
mgr Danuta Sawicka
mgr Andrzej Wall
mgr Marcin Wójcik
mgr Jacek Wydra

Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Wisława Frydrych
mgr Agnieszka Popiel

Pedagog
mgr Małgorzata Płowiec

Psycholog
mgr Barbara Bochyńska