Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr Danuta Sawicka
- nauczyciel wychowania fizycznego

p.o. Wicedyrektor szkoły
mgr Magdalena Zawadzka-Dąbrowska
- nauczyciel matematyki

wz. Dyrektora szkoły
mgr Norbert Sałuda
- nauczyciel informatyki

p.o. Wicedyrektor szkoły
mgr Anna Kołodziejska
- nauczyciel historii

 

Nauczyciele

Język polski
mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk
mgr Agnieszka Czaj
mgr Wisława Frydrych
mgr Agnieszka Jasik
mgr Nina Sienkiewicz-Maj
mgr Urszula Staniewska

Język angielski
mgr Agnieszka Bednarczyk
mgr Małgorzata Dudela
mgr Marcin Fomin
mgr Marta Fomin
mgr Katarzyna Gos
mgr Marlena Gowkiało
mgr Anna Maziarska
mgr Małgorzata Molenda
mgr Joanna Siczek
mgr Michał Tabor
mgr Katarzyna Wesołowska

Język angielski w biznesie
mgr Marcin Fomin

Język niemiecki
mgr Marta Antoniak
mgr Anna Baranek
mgr Agnieszka Ficek
mgr Katarzyna Sztobryn

Język francuski
mgr Małgorzata Mazur
dr Anna Traczyńska

Religia
ks. Wiktor Głuszek
ks. Sylwester Jończyk
mgr Ewa Pajestka

Wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Monika Aleksandrowicz

Matematyka
mgr Joanna Kiliańczyk
mgr Paweł Michalczewski
mgr Kamila Popiel-Leśnikowska
mgr Anna Pyłka
mgr Norbert Szczepańczyk
mgr Magdalena Zawadzka-Dąbrowska

Fizyka
mgr Katarzyna Gajda
mgr Grażyna Wasiak

Biologia
mgr Olga Adameczek-Sałuda
mgr Agata Michalska
mgr Małgorzata Wachowicz
mgr Ewa Wietrzyńska-Tkacz

Przyroda
mgr Monika Aleksandrowicz
mgr Agata Michalska

Ekologia
mgr Agata Michalska
mgr Małgorzata Wachowicz

Chemia
mgr Iwona Gos
mgr Ilona Podkowa-Zawadzka
mgr Anna Więckowska

Geografia
mgr Monika Aleksandrowicz
mgr Agnieszka Nosowska

Historia 
mgr Małgorzata Busse
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska
mgr Małgorzata Zaraś

Historia i społeczeństwo
mgr Małgorzata Busse
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska
mgr Joanna Woźniak
mgr Małgorzata Zaraś

Wiedza o społeczeństwie
mgr Emilia Chodak
mgr Łukasz Molenda
mgr Joanna Woźniak

Filozofia
mgr Łukasz Molenda

Grafika komputerowa
mgr Anna Mroczek
mgr Norbert Sałuda
mgr Adrian Tąder

Informatyka
mgr Artur Jaroszek
mgr Marta Kramek
Anna Mroczek
mgr Paweł Okruta
mgr Beata Orłowska
mgr Adrian Tąder

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Emilia Chodak

Ekonomia w praktyce
mgr Emilia Chodak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Haber-Niedzielska

Wychowanie fizyczne
mgr Marcin Brodecki
mgr Maciej Gos
mgr Piotr Gos
mgr Mariola Jaskulska
mgr Krzysztof Jaskulski
mgr Danuta Sawicka
mgr Andrzej Wall
mgr Marcin Wójcik

Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Małgorzata Mortka
mgr Agnieszka Popiel
mgr Katarzyna Witaszek

Pedagog
mgr Małgorzata Płowiec

Psycholog
mgr Magdalena Zacharska