Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Danuta Sawicka
- nauczyciel wychowania fizycznego

Wicedyrektor
mgr Wojciech Chrzanowski
- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

Nauczyciele

Język polski
mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk
mgr Agnieszka Czaj
mgr Wisława Frydrych
mgr Agnieszka Jasik
mgr Nina Sienkiewicz-Maj
mgr Urszula Staniewska

Język angielski
mgr Agnieszka Bednarczyk
mgr Małgorzata Dudela
mgr Marcin Fomin
mgr Marta Fomin
mgr Marta Gajda-Bławat
mgr Katarzyna Gos
mgr Anna Maziarska
mgr Małgorzata Molenda
mgr Joanna Siczek
mgr Katarzyna Wesołowska

Język angielski w biznesie
mgr Marcin Fomin

Język niemiecki
mgr Anna Baranek
mgr Agnieszka Ficek
mgr Beata Pasek
mgr Katarzyna Sztobryn

Język francuski
mgr Małgorzata Mazur
dr Anna Traczyńska

Religia
ks. Wiktor Głuszek
ks. Sylwester Jończyk
mgr Ewa Pajestka

Wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Monika Aleksandrowicz

Matematyka
mgr Joanna Kiliańczyk
mgr Paweł Michalczewski
mgr Kamila Popiel-Leśnikowska
mgr Anna Pyłka
mgr Magdalena Zawadzka-Dąbrowska

Fizyka
mgr Grażyna Wasiak

Biologia
mgr Olga Adameczek-Sałuda
mgr Małgorzata Nowakowska
mgr Małgorzata Wachowicz

Przyroda
mgr Emil Marczykowski
mgr Agnieszka Nosowska
mgr Małgorzata Wachowicz
mgr Grażyna Wasiak

Elementy biotechnologii
mgr Małgorzata Wachowicz

Ekologia
mgr Olga Adameczek-Sałuda
mgr Małgorzata Nowakowska

Chemia
mgr Emil Marczykowski
mgr Anna Więckowska

Geografia
mgr Monika Aleksandrowicz
mgr Agnieszka Nosowska

Historia 
mgr Małgorzata Busse
mgr Janusz Chrzanowski
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska

Historia i społeczeństwo
mgr Małgorzata Busse
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Wojciech Chrzanowski
mgr Joanna Woźniak

Edukacja prawna
mgr Mariola Jaskulska

Wiedza o kulturze
mgr Wioletta Zawada

Grafika komputerowa
mgr Olga Adameczek-Sałuda
mgr Norbert Sałuda
mgr Piotr Stodulski

Informatyka
mgr Olga Adameczek-Sałuda
mgr Justyna Dwornik
mgr Marta Kramek
mgr Norbert Sałuda
mgr Piotr Stodulski

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Emilia Chodak

Ekonomia w praktyce
mgr Emilia Chodak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Emil Marczykowski

Wychowanie fizyczne
mgr Marcin Brodecki
mgr Maciej Gos
mgr Piotr Gos
mgr Mariola Jaskulska
mgr Krzysztof Jaskulski
mgr Danuta Sawicka
mgr Andrzej Wall
mgr Marcin Wójcik

Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Małgorzata Mortka
mgr Agnieszka Popiel
mgr Katarzyna Witaszek

Pedagog
mgr Małgorzata Płowiec

Psycholog
mgr Aleksandra Prasek